Miksi rikkaassa Suomessa on yhä köyhyyttä?

Otsikon mukaista ongelmaa tarkasteltiin Korson Työttömien ja Vantaan Köyhien järjestämässä tilaisuudessa 12.12.2012 Korsossa.

Illan alustajat Kelan tutkimusprofessori Heikki Hiilamo ja korsolainen valt.tohtori Pentti Puoskari valaisivat syitä köyhyyteen.

Hiilamo lähestyi asiaa perusturvan näkökulmasta ja Puoskari työllisyyden ja erityisesti täystyöllisyyden näkökulmasta.

Hiilamo näki köyhyyden syiksi kaksi asiaa: Omilla toimenpiteillään eipysty hankkimaan toimeentuloa (työttömyys) ja perusturvan riittämättömyyden.
Perustuslain 19 § takaa kaikille tarpeellisen toimeentulon. Perusturvan riittävyys suhteessa perustuslain määräyksiin ei ole riittävä. Perusturvaa (työttömyyskorvausta, takuueläkettä, sairaspäivärahaa) ja toimeentulotukea joudutaan maksamaan monissa tapauksissa päällekkäin. Tästä syystä voidaan sanoa, että perusturvan tasoon liian alhainen. Useimmiten se johtuu liian korkeista asumiskustannuksista. Vaikka perustuloon onnistuttiin saamaan viimeisissä hallitusneuvotteluissa, paljon mainostettu, 100 euron tasokorotus jäi perusturvan taso vielä niin alhaiseksi ettei perustuslain oikeus välttämättömään toimeentuloon toteudu.
Viimeisestä perusturvan korotuksesta Hiilamo totesi, että esimerkiksi toimeentulotuen saajien kohdalla perusturva ei noussut lainkaan, vaan toimeentulotukea leikattiin perusturvan nousun verran.
Eli kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa olevien asema ei parantunut lainkaan.

Pentti Puoskari tarkasteli köyhyyden probleemaa työllisyyden näkökulmasta, onhan työttömyys eräs köyhyyden merkittävistä syistä.
Puoskari näki vakavia puutteita työllisyyspolitiikassa. Eräänä pahimpana virheenä hän piti täystyöllisyys tavoitteen hylkäämistä.
Täystyöllisyystavoitteen hylkääminen ja sen myötä työllistämispolitiikan heikentäminen suisti Suomen korkean työttömyyden maiden leiriin, päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsin jossa täystyöllisyys on ollut työvoimapolitiikan keskiössä.

Molemmat alustajat kyseenalaistivat Suomen aseman hyvinvointivaltiona.

Miksi rikkaassa Suomessa on yhä köyhyyttä? tilaisuuden alustajat tutkimusprofessori Heikki Hiilamo (istumassa) ja valt.tri. Pentti Puoskari.

Köyhyys Suomessa teema kiinnosti yleisöä Korson Työttömien ja Vantaan Köyhien järjestämässä tilaisuudessa 12.12. 2012 Korson työttömien tiloissa.

Vastaa