Kaupunginhallitus hyväksyi uuden vammaispoliittisen ohjelman WAMPOn

Vantaalla on valmisteltu uutta vammaispoliittista ohjelmaa yhdessä virkamiesten ja vammaisjärjestöjen työnä. Ohjelma on nyt hyväksytty Vantaan kaupunginhallituksessa.

Vantaan uusi vammaispoliittinen ohjelma Wampo hyväksyttiin kaupunginhallituksessa.

Uusi vammaispoliittinen ohjelma Wampo sisältää vammaispolitiikan tavoitteet vuosille 2012-2016. Ohjelmassa on 49 konkreettista toimenpidettä.
Ohjelmassa on jaettu viiteen kärkitavoiteeseen: Fyysinen esteettömyys, palveluohjaus ja asiakaslähtöisyys, oikeus koulutukseen, työhön ja mielekkääseen arkeen, esteetön ajattelu ja elämänlaatu, asuminen.
Ohjelman kaikkien tavoitteiden toteuttaminen ei vaadi rahaa, vaan asenteiden muokkaamisella pyritään vaikuttamaan vammaisten asemaan.
Vammaisuuden huomioimista suunnittelussa ja päätöksenteossa painotetaan. Rahaa vaativat uudistukset toteutetaan talousarvion puitteissa. Näissä saattaa tulla vaikeuksia Vantaan velkaohjelman toteuttamisen vuoksi. Velkaohjelmassa leikataan nykyisiäkin vammaispalvelujen määrärahoja, esimerkiksi vammaisten kuljetuspalveluita leikataan 1,3 milj. eurolla.
Vammaispoliittinen ohjelma löytyy Vantaan kaupungin internetsivuilta.

Vastaa