Violan tontin uusi kaava hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi viime kokouksessaan 20.4. joukon kaavamuutoksia. Myös Vapaaehtoistalo Violan tontin uusi asemakaava hyväksyttiin.

Vapaaehtoistalo Viola,Tikkurilan keskustassa osoitteessa Orvokkirinne 4,tunnetaan eri järjestöjen erittäin käytettynä toimintapaikkana.
Uusi kaava merkitsee lähtöä Violalle. Suunnittelun alkuvaiheessa uusiin rakennuksiin kaavailtiin myös uusia tiloja Vapaaehtoistalo Violalle, mutta suunnittelun edetessä ilmeni, että uusien tilojen vuokra tulisi olemaan kolminkertainen nykyseen, eikä Violalla ole taloudellisia mahdollisuuksia sellaiseen vuokrankorotukseen.

Sisäkuva Vapaaehtoistalo Violan salista. Viola on erittäin aktiivisessa käytössä.

Sisäkuva Vapaaehtoistalo Violan salista. Viola on erittäin aktiivisessa käytössä.

Violan koordinaattori Sari Rinne kertoo, että kaupungin kanssa on käyty neuvotteluja korvaavien tilojen löytämiseksi. Asian valmistelu on edennyt myönteisesti ja lähiaikoina voidaan kertoa Vapaaehtoistalo Violan uusista toimintatiloista. Tilalle saataneen jopa nykyisiä tiloja paremmat tilat, kertoo Sari Rinne.

Violan tontille tullaan rakentamaan VAV Asunnot Oy:n vuokra-asuntoja. Tontille rakennetaan kaksi erillistä noppamaista enintäin 5-kerroksista kerrostaloa joihin tulee yhteensä noin 60 asuntoa.

Havainnekuva uusista kerrostaloista Violan tontilla.

Havainnekuva uusista kerrostaloista Violan tontilla.

Vastaa