Vantaan Energian jätevoimala otettiin käyttöön

Vantaan Ojangossa, Kehä III ja Porvoonväylän sijaitseva voimala polttaa pääkaupunkiseudun sekajätettä täyttä “häkää”. Arkisin noin
140 jäteautoa tuo lastinsa poltettavaksi ja paluukuomaa syntyy viisi kuorma-autolastillista. Aiemmin kaikki jäte päätyi kaatopaikalle.

Jätevoimalan rakentaminen ja kustannusarvio pysyi suunnitelmissa. Hintaa jätevoimalalle tuli 300 milj. eur.

Vantaan kaukolämmöstä jätevoimala tuottaa puolet ja Vantaan kuluttamasta sähköstä 30 %.

Vantaan uusi jätevoimala Ojangossa polttaa 140 jäteautollista sekajätettä.

Vantaan uusi jätevoimala Ojangossa polttaa 140 jäteautollista sekajätettä.

Kun polttolaitosta aikoinaan suunniteltiin, lähiympäristön asukkaat vastustivat voimakkaasti laitoksen rakentamista. Pelättiin ympäristöhaittoja. Lähiaikoina alamme saada asukkaiden kokemuksia.
Laitokselle määrätyt päästörajat, direktiivit, alitetaan alkuvaiheessa 50 %:lla.
Laitokseen asennettu tekniikka pysäyttää laitoksen jos päästörajat ylittyvät.

Jos haluat lisätietoja jätevoimalasta, niin voimalan rakennuttajan ja käyttäjän, Vantaan Energia, kotisivulta www.vantaanenergia.fi löydät voimalasta paljon tietoa.

Vastaa