Vantaan terveyslautakunnan johtokaksikko ei lämpene jätti sote-alueelle.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Mari Niemi-Saari (sd) ja varapuheenjohtaja Sakari Rokkanen (kok) eivät näe jätti sote-aluetta toteuttamiskelpoisena.
STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön) virkamiesten valmistelema esitys pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, jossa Helsinki ympäristökuntineen, yhteensä 26 kuntaa, muodostaisi yhden HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) hoitaman sote-alueen, ei saa kannatusta Vantaan sosiaali- ja terveyslutakunnan johtokaksikolta. Sekä sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja Mari Niemi-Saari että kokoomuslainen Sakari Rokkanen torjuvat ehdotuksen ilmaisemalla yhdessä kielteisen kantansa.

Kuka hoitaa Vantaalla sijaisevaa Peijaksen sairaalaa sote-uudistuksen jälkeen?

Lautakunnan puheenjohtajiston mielestä Vantaa on riittävän suuri toimimaan omana sote-alueenaan ja järjestämään erityispalvelut yhdessä Uudenmaan muiden kuntien kanssa.
Puheenjohtajakaksikon mielestä Vantaa tuottaa sote-palvelut tehokkaasti.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Mari Niemi-Saari ei hyväksy ehdotettua jätti-sotea Vantaan malliksi hoitaa sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kokoomuksen Sakari Rokkanen on samoilla linjoilla sosiaalimedokraattien Mari Niemi-Saaren kanssa sote-uudistuksesta.

Kuntien taloudessa sosiaali- ja terveystoimi edustaa noin puolta kunnan taloudesta, niin Vantaallakin. Mistä siis johtuu Vantaan velkainen ja huono taloustilanne? Miksi terveyspalveluja pyritään jatkuvasti supistamaan jos toiminta nykyisellään on tehokasta?

Vastaa