Vantaan budjetti 2014, palvelut kärsivät investointien kustannuksella, Kehärataan yli 52 miljoonaa.

Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen esitteli budjettiluonnoksensa vuodelle 2014.

Asukkaiden näkökulmasta budjetti tarjoaa niukkuutta, leikkauksia, mahdollisesti koulujen lopetuksia. Investointien osuus budjetista on yli 10 % yhteensä 164 823 000 €. Budjetin loppusumma on 1,48 mrd.
Lähes kaikki investointeihin menevä raha on lainattava, uutta velkaa otetaan vuonna 2014 140 milj. eur. josta 52 500 000 euroa on Kehäradan maksuosuus 2014. Vantaan kokonaisvelka vuoden 2014 lopussa tulee olemaan 1,1 mrd euroa.
Budjetin esittelyssään kaupunginjohtaja Nenonen pelotteli mahdollisella korkotason nousulla ja sen vaikutuksella Vantaan talouteen.

Vantaan budjetti 2014 uhkaa palvelujen heikennyksillä.

Vuonna 2012 hyväsytyssä TVO:ssa, talous- ja velkaohjelmassa sitouduttiin palveluja nakertavaan talouskuriin ainakin vuoteen 2016 asti.

Toimialoista suurimman sosiaali- ja terveydenhuollon osuus talousarviosta on 610,8 milj. eur. Josta erikoissairaanhoidon osuus on 205 milj. Sosiaali- ja terveystoimessa oletetaan selvittävän ainoastaan yhden henkilön lisäyksellä, vaikka asukasmäärän ennustetaan kasvavan yli 2 000 hengellä ja vanhusten osuus väestöstä kasvaa.

Sivistystoimeen, johon mm. koulut ja lastentarhat kuuluvat, on budjetoitu 395 milj. Henkilöstöä on suunniteltu lisättävän 38 henkeä.

Luvut ennakoivat palvelujen heikkenemistä. Vantaalla onkin syntynyt palveluja puolustavaa liikehdintää. Asukkaat ovat lopen kyllästyneitä palvelujen jatkuvaan heikkenemiseen. Vantaan sitoutuminen kalliisiin osin valtakunnallisiin hankkeisiin alkaa herättää kysymyksiä maksuosuuksista.

Vastaa