Vantaan vapaaehtoiset valvojat vetoavat valtuutettuihin, älkää leikatko enää sosiaali- ja terveysmenoistat

Vantaan palveluista huolestuneet kansalaiset ovat perustaneet Vantaan vapaaehtoiset valvojat- nimisen yhteisön valvomaan vantaalaisten palveluiden kehitystä ja toimintaa.

Nyt Vantaan vapaaehtoiset valvojat vetoaa vantaan valtuutettuihin, jotta talousarvioon suunniteltuja sosiaali- ja terveyssektorin leikkauksia ei toimeenpanna.

Kuvamme kansalaisten vierailusta valtuutettujen puheilla viime syksynä. Silloin oli kyseessä kotihoidon tuen leikkaus.

Ohessa Vantaan vapaaehtoisten valvojien vetoomuksen teksti:

Sormet pois Sosterista-Säästöt syövät tulevaisuutemme

Ryhmämme on Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) laatimisesta lähtien seurannut huolissaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan (sote-ala) leikkauksia. Olemme useaan otteeseen todenneet myös päättäjille, että näistä leikkaustoimenpiteistä ei synny pitkällä aikavälillä säästöjä, vaan ainoastaan lisäkustannuksia: kun apua hakeva henkilö jätetään hoitamatta ja auttamatta, kustannukset tulevat myöhemmin moninkertaisina. Toimeentulotuen ongelmat ovat vain pieni esimerkki siitä, mitä on syntymässä, jos leikkaustoimenpiteitä edelleen jatketaan.

Nyt tietoomme on tullut, että Havurastin ja Myyrastin toiminnan lopettaminen on tulossa virkamiesten esittelemänä uudelleen käsittelyyn. Kun TVO jo voimaantulleiden leikkausten takia lisää yhteiskunnallista pahoinvointia – ja sitäkin kautta palvelutarpeita – sekä korostaa itsehoitoa, tulee päiväkeskusten merkitys olemaan pikemmin entistä suurempi. Vetoamme siis vetäytymiseen kaikenlaisten lisäleikkausten harkinnasta.

Sote-toimialalle TVO:ssa suunniteltu kustannusleikkaustavoite on varsin vastuuton ja lyhytnäköinen. Katsomme, että tämä päätös täytyykin kumota ja mahdolliset lisäsäästötoimenpiteet on etsittävä muilta toimialoilta. Sote-alalla on jo säästetty liikaa: palvelut eivät ole tälläkään hetkellä riittäviä mm. ennaltaehkäisevien toimenpiteiden osalta. Tämä on omiaan kasvattamaan mm. kalliimman erikoissairaanhoidon tarvetta ja siten kustannukset moninkertaistuvat. Myös kasvavat toimeentuloasiakasmäärät ovat osittain seurausta muista säästöistä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta voimme todeta, että henkilökunta sote-alalla on asiantuntevaa. Mutta henkilökunta ei pysty haluamallaan tavalla vastaamaan kaikkiin tarpeisiin supistustoimenpiteiden takia. Erityisesti kritiikkiä on nostanut terveyskeskusten ajanvarauksen toimimattomuus sekä pitkä aika lääkärinvastaanotolle pääsyssä. Lisäksi vain n 70% vastanneista on havainnut terveyspalveluiden parantaneen elämäntilannettaaan.

Täten toiminnoissa ei siis ole enää mahdollisuutta lisäsupistuksiin..

Vantaalla 16.6.2013

Vantaan Vapaaehtoiset Valvojat, ”Watchdog” -ryhmä

Vantaan valtuusto käsittelee vuoden 2014 talousarviota kokouksessaan maanantaina 17.6.2013.

Vastaa