VVO peruskorjaa Vantaalla

VVO aloitti toimintansa 1969 ja ensimmäinen aluerakennusprojekti yhtiöllä oli Vantaalla Malminiityn vuokra-asuntoalue. Alue on jo periaatteessa vapautunut valtion tuella rakennetuille asuintaloille asetetustahinnoittelurajoituksista. Tuo aikarajahan on enimmillään 40 vuotta. Malminiittyä on kuitenkin matkan varrella remontoitu useaan otteeseen valtion lainoittamana ja hintasäännöstely on jatkunut. Nyt VVO remontoi taas aluetta ja yhtiö on pyytänyt Valtion asumisen rahoituskeskukselta (ARA) remontoitujen talojen poistamista hintarajoitusten piiristä. Sopimuksen Malminiityn alueen poistamisesta hintasääntelystä neuvotteli Vantaan kaupungin puolesta 2010 silloin maankäytön apulaiskaupunginjohtajana toiminut Jukka Peltomäki.

VVO siis pyysi, kaupunki puolsi ja ARA myönsi 350 asunnon muuttamista vapaarahoitteiseksi asunto kohteeksi. Uusi vuokrataso voi alueella nousta jopa 17 euroon neliöltä, kun se Vantaan oman vuokrataloyhtiön asunnoissa keskimäärin on hieman yli 10 euroa. Äskettäin ovat julkisuuteen tulleet tiedot VVO:n korkeista vuokrista ja niiden “selittelyosiossa” yhtiön hallituksen puheenjohtaja, Metallityöväen Liiton puheenjohtaja Riku Aalto omistajien – ammattiliittojen ja eläkevakuutusyhtiöiden – ottavan yhtiön runsaasta voitosta vain osan ulos yhtiöstä ja jättävänsä isomman osan varauksiksi tulevia remontteja varten. Nyt VVO-konsernilla on näitä varauksia noin 240 miljoonaa euroa. Näitä rahoja ei kuitenkaan käytetä Malminiityn remontin kustannuksiin, vaan VVO ottaa ulkopuolelta lainaa tähän tarkoitukseen ja vakuutena tälle rahoitukselle asunnot piti irrottaaneliöhintarajoituksista. On syytä olettaa, että uudet, korkeat vuokrat tulevat osin Vantaan kaupungin veronmaksajien maksettavaksi lisääntyvän asuntotuen tarpeen muodossa.

Vastaa