Tasa-arvoa kouluihin?

Vantaan kaupunki sai runsaan kaksi miljoonaa euroa opetusministeriön myöntämää erityisavustusta kaupungin koulujen tasoerojen paikkaamiseen. Tuota erityisavustusta tulee Vantaalla saamaan yli puolet kaupungin peruskouluista. Tiedossahan on, että vantaalaisnuorilla on verrokkiryhmiään vaikeampi sijoittua jatkokoulutukseen.
”Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisten lasten ja nuorten osaamisessa on viime vuosikymmenen lopussa tapahtunut muutos huonompaan. Kokonaistason heikentyminen näyttää johtuvan kaikkein huonoimpien tason laskusta. ”
Ministeriö oli pakotettu toimimaan, kun asettamansa asiantuntijaryhmä antoi joulukuun alussa raporttinsa ja ehdotukset asiantilan korjaamiseksi.

– Koulujen välisten erojen kaventamiseksi avustuspäätöksissä huomioitiin erityisesti koulut, joiden koulunkäyntialueilla väestön koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä maahanmuuttajien väestöosuus korkea. Yhdessä nämä kolme mittaria selittävät valtaosan koulujen välisistä oppimistuloseroista, opetusministeri Jukka Gustafsson korosti raportin luovutustilaisuudessa.

Nyt Vantaan saama erityistuki on 2 350 000 euroa. Surullisen kuuluisassa Vantaan Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa (TVO) sivistystoimeen kohdistetut leikkaukset ovat yhteensä 9 600 000 euroa.
Miten Vantaa aikoo jatkossa taata kaikille nuorilleen yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua tulevaa elämää varten?

Vastaa