Vantaan ratikan suunnitelmat etenevät päätettäväksi

Vantaan ratikan suunnittelu, Vantaan ensimmäinen raitiotie Mellunmäestä Helsinki-Vantaan lentokentälle, kaartuu loppusuoralle ja haastellisimmat tekniset esteet on kutakuinkin ratkaistu. Valtuuston päätettäväksi hanke tulee vuoden 2023 aikana. Vantaan puolueiden keskuudessa on erimielisyyttä ratikkahankkeen toteuttamisesta. Hankesuunnitelma odottaa ratikkahankkeen vaikuttavan merkittävästi kaupunkikehitykseen. Pitemmän tähtäimen arvioissa ratikan lasketaan tuovan Vantaalle 60 000 asukasta ja 30 000 työpaikkaa. Luvut kuulostavat suurilta, mutta esimerkiksi Tampereen uuden raitiotiehankkeen ennakko-odotukset ovat ylittyneet kirkkaasti, kerrotaan Vantaan ratikan hanketoimistosta.

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö kannattaa ratikkahanketta vaikkei valtuustossa voikaan vaikuttaa päätökseen. Raitiotie on vankkaa jokkoliikennettä ja SKP on aina ollut joukkoliikenteen kehittämisen kannalla.

Vantaan ratikan lasketaan muuttavan liikkumismuoja kävelyn ja pyöräilyn hyväksi yksityisautoilun tappioksi.

Tärkeimpiä teknisiä ratkaisuja

Kallein ja haasteellisin rakennuskohde on pääradan alittaminen ja liikenteen niveltäminen pääradan liikenteeseen. Alitus on päätetty tehdä Tikkurilan aseman alta Ratakujan kohdalle ja siitä onkin päätetty valtuustossa.

Radan lentokentän päässä rata nostetaan sillalle jotta se mahtuu nykyiseen katuverkkoon ja saadaan viedyksi aivan matkustajaterminaalin sisäänkäynnille.

Hakunilassa Lahdentien linjausta muutetaan hiukan ja tie nostetaan Kyytitien tasolle liikenteen sujuvoittamiseksi. Lähelle entisen linja-autovarikon aluelle tulee huomattavaa asuntorakentamista, aivan raitioten viereen.

Kauppakeskus Jumbon vieressä Tasetien varressa olevat suurjännitejohtojen haitat ovat vielä mietinnässä.

Raitiotien liikenteelle tärkeä varikko sijoitetaan Länsimäentien varteen.

Vantaan ratikan varikkoalue sijoitetaan Länsimäentien varteen.

Rakentaminen ja ympäristö

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan päätös raitiotiestä tehdään vuonna 2023 rakentaminen voisi alkaa 2024 ja ratikalla ajeltaisiin 2028.

Rakentamisessa pyritään ottamaan huomioon vihreitä ja sinisiä luontoarvoja. Toivottavasti luontoarvoista pidetään kiinni. Painetta varmasti tulee, ratikkareitin varrelle tulee paljon massiivista rakentamista.

Erkki Matinlassi