Vantaan budjetista 2017 sopu

Vantaan valtuustossa olevat poliittiset puolueet hieroivat sovun Vantaan talousarviosta 2017
Kaupungin tiedotteen mukaan sopu syntyi, yksimielisyys ei kuitenkaan ollut aivan saumatonta, budjettiin jättivät kuitenkin Vasemmistoliitto ja Vihreät pöytäkirjalausumia.
Tämän hieromisen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti talousarvion esitettäväksi kaupunginvaltuustolle.
Tämä taas merkitsee sitä, että valtuustokäsittelyssä tullaan taas puhumaan paljon ja ehkä tekemään muutosehdotuksiakin, mutta mitään ei tulla suurella todennäköisyydellä muuttamaan.

Asiakasmaksuihin ei suurkorotuksia
Kaupunginjohtaja KariNenosen budjettiesitykseen sisältyi sosiaali- ja terveystoimen rutkat asiakasmaksujen korotukset, johon maan hallituksen päätökset antaisivat mahdollisuuden. Kummastusta herättää Nenosen ehdotus, olihan sosiaali- ja terveyslautakunta juuri torjunut maksujen korotusesityksen jo toisen kerran.
Merkittävin asiakasmaksuista on terveyskeskusmaksu joka säilyy nykytasolla.

Vantaa käyttää vuonna 2017 runsaat 100 miljoonaa euroa investointeihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, teihin ja virkistysalueisiin

Vantaa käyttää vuonna runsaat 100 miljoonaa euroa investointeihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, teihin ja virkistysalueisiin

Kotona asumiseen lisää tukea
Talousarviossa lisätään ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen miljoona euroa. Raha jaetaan useisiin eri asioihin, kuten kotihoidon saatavuuteen, kotikuntoutukseen ja muihin kotiin vietäviin palveluihin.

Ammatilliseen ja kielikoulutukseen 400 000 euroa lisärahaa
Vantaa paikkaa Varian taloutta 300 000 eurolla, tällä korvataan valtion tekemiä koulutusleikkauksia.
100 000 euroa lisää rahaa ohjataan maahanmuuttajien kielikoulutukseen.

Muutokset vähäsiä
Neuvotteluissa sovitut muutokset talousarvioon ovat pieniä. Onhan Vantaan talousarvion 2017 loppusumma relut 1,5 mrd euroa eli numerosarjana 1 500 000 000.

Vastaa