Vantaan diabeetikot eivät hyväksy vanhustenhoidon hoitajamitoituksen huononnusta

Vantaan diabeetikot ottivat yhteyttä ministeri Juha Rehulaan ja eduskuntaryhmiin

Ohessa Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen Vantaan alueosaston kannanotto:

Ministeri Juha Rehula

Asia: Kannanotto vanhusten hoitajamitoitukseen

Vantaan diabeetikot eivät hyväksy vanhusten hoivapalveluiden henkilöstömitoituksen vähentämistä -Arvokas vanhuus on ihmisoikeus

Vantaan diabeetikot käsitteli tilaisuudessaan 6.10.2016 Suomen hallituksen aietta vähentää vanhusten hoivapalvelujen hoitajien mitoitusta nykyisestä minimistä 0,5 :stä hoitajasta 1 vanhusta kohden 0,4:ään hoitajaan vanhusta kohden.
Hoivalaitoksissa hoidettaville vanhuksille on taattava asianmukainen ja riittävä hoiva. Jo nykyisen henkilömitoituksen resursseilla vanhusten hoivasta kuullaan usein hoidon puutteista. On selvää, että hoitajamitoituksen alentaminen huonontaisi hoivan tasoa ja vaarantaisi asianmukaisen hoidon.
Tällaista kehitystä emme voi sallia. Vanhuksemme ovat hyvän hoivan ja hoidon ansainneet.
Vanhuspalveluiden siirtyessä yhä enemmän yksityisten yrittäjien ja osakeyhtiöiden hoidettaviksi on estettävä tilanne, että vanhukset muuttuisivat vain voitonteon välineiksi.
Myöskin hoito- ja hoivalaitoksissa työskentelevien työntekijöiden työolosuhteet on pidettävä tasolla, jolla työntekijä tuntee pystyvänsä tekemään työnsä hyvin ja eettisesti. Sillä turvataan henkilökunnan hakeutuminen hoivatehtäviin ja turvataan riittävä hoito ja hoiva myös tulevaisuudessa.

Vantaalla 6.10.2016
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
Vantaan alueosasto

Vantaan alueosastoon kuuluu noin 1 800 jäsentä.
Yhdistyksellä on vireätä toimintaa, diabeetikoiden opastusta sekä virkistystoimintaa.
Diabeteskerho esimerkiksi kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15.30 Järjestötoiminnan keskus Leinikissä, Leinikkitie 22, Hiekkaharju. Seuraava kerho 3.11.2016.

Vastaa