Potilasasiamiehen puhelin pirisi ahkerasti viime vuonna

Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehellä oli vuonna 2014 yli 2 000 tuhatta yhteydenottoa
Yhteydenotoista 1 500 oli terveydenhuollon yhteydenottoja ja sosiaalipuolen runsaat 500.
Sosiaali- ja potilasasiamies kuvaa itseään, vuoden 2014 raportissaan kaupunginhallitukselle, palvelun vauhdittajaksi ja oikeusturvaneuvonnasta vastaavaksi puolueettomaksi itsenäiseksi tahoksi. Sosiaali- ja potilasasiamies on neuvontapalvelu, joka voi onnistuessaan ratkaista asiakkaan ongelman ja parantaa hänen elämäntilannettaan.

Terveyspalveluiden yhteydenotot koskevat usein potilasvahinkoja
Sosiaali- ja potilasasimiehen palvelut kattavat sekä julkiset että yksityiset terveyspalvelut.
Potilasvahinkoepäilyjen lisäksi yhteydenottoja on ollut hoitoon pääsystä ja puhelinpalvelun takkuilusta. Eli yleisimmät ja eniten käytetyt palvelut aiheuttavat eniten yhteydenottoja potilasasiamieheen. Tämä on ilmentymää siitä, että peruspalvelut eivät Vantaalla toimi edes tyydyttävällä tavalla.

Kuvakaappaus Kelan sivilta koskien potilasvahingon tekemistä.

Kuvakaappaus Kelan sivilta koskien potilasvahingon tekemistä.

Potilasasiamies kiittelee uutta käytäntöä päivystyksessä
Joulukuun 2014 alusta terveyskeskuspäivystyksessä on potilaalle annettava kirjallinen selvitys (tuloste käynnistä) hoidon tarpeen arvioinnista. Selvitys annetaan silloin, jos potilaan ei katsota hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevan lääkärin tai muuta välitöntä hoitoa.
Jos terveyskeskuskäyntiin joudutaan myöhemmin palaamaan on olemassa kiistaton arviomerkintä.

Sosiaalihuollon yhteydenotoissa paljon toimeeentulotuen asioita
Toimeentulotuen tilanne vaikuttaa sosiaaliasiamiehestä edellisvuosien kaltaiselta yhteydenottojen valossa. Vantaallahan yritettiin säästää toimeentulotuen henkilöstöstä ja järjestelmä ajettiin laittomaan tilaan johon aluehallintoviranomainen joutui puuttumaan.
Toimeentulotuen siirtäminen Kelaan saattaa parantaa tilannetta ja vähentää yhteydenottoja. Kelan tiedonsaanti on parempaa ja kattavampaa ja asiakkaan realiaikainen tilanne on paremmin selvillä joka helpottaa oikeiden päätösten tekemistä.

Voisiko kansalaispalkka, perustulo tai muu korvata nykyisen toimeentulotukijärjestelmän?
Sosiaali- ja potilasasiamies asettaa raportissaan harkittavaksi nykyisen toimeentulotukijärjestelmän korvaamista perustulolla, kansalaispalkalla tai muulla vastaavalla järjestelmällä.
Kyseisen kaltaisista järjestelmistä on poliittisista piireissä keskusteltu, mutta riittävää yksimielisyyttä itse asiasta ja tavoista ei toistaiseksi ole näköpiirissä.
SKP:n, Suomen Kommunistinen Puolue, yksi kärki vaaliteemoista on 1 200 euron perusturva ansiota vailla oleville.

Lastensuojelu, vanhukset, päihdehuolto, vammaispalvelu yhteydenotoissa mukana.
Lasten olosuhteista huolestuneet kysyvät. Mitä laki asiasta sanoo?
Perhesuhteiden muutokset, erityisesti avioerot, aiheuttavat yhteydenottoja.
Vanhuksia koskevissa asioissa usein sosiaalisten kysymysten ohella kysymykset koskettavat terveydellisiä seikkoja. Erityisesti omaiset ovat huolissaan vanhusten liian aikaisesta kotiutuksesta sairaalahoidosta.
Omaishoitoon liittyy usein kysyttävää.
Päihdehuollon yhteydenotot ovat sosiaaliasiamiehen mukaan vähentymään päin.
Vammaisasioistakin on oltu yhteydessä, vaikka vammaispalvelulaki määrittää melko tarkasti vammaisten oikeudet. Erityisesti avustajapalvelujen järjestämisessä viranomaiset jättävät usein vammaisen mielipiteen huomioon ottamatta ja usein säästääkseen kustannuksissa.

Kotipalvelua lapsiperheille 1.1.2015

Sosiaali- ja potilasasiamies kiinnittä huomiota uuteen sosiaalihuoltolakiin joka tuli voimaan kotipalvelujen osalta vuoden 2015 alusta.
Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Sosiaali- ja potilasasiamies kiinnittää huomiota siihen, että kaupungin on varauduttava palvelun tuottamiseen ja kerrottava miten palvelua ja apua on saatavilla.

Uusi sosiaalihuoltolaki määrittää, että lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Syitä voivat olla esim. sairaus, synnytys, vamma tai uupumus. Myös erilaiset erityiset parhesyyt oikeuttavat apuun.

Uusi sosiaalihuoltolaki määrittää, että lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Syitä voivat olla esim. sairaus, synnytys, vamma tai uupumus. Myös erilaiset erityiset parhesyyt oikeuttavat apuun.

Vastaa