Vantaalle uusia asuntoja lähivuosina 2 500 vuodessa, pysyvätkö palvelut vauhdissa.

Asuntorakentaminen on vilkastunut, vuosina 2000-2013 valmistui noin 1 500 asuntoa vuodessa, vuonna 2014 noin 2 000 asuntoa ja lähivuosina noin 2 500 asuntoa vuodessa.
Asuntomäärän lisääntyminen merkitsee myös väestön lisääntymistä. Väestön ennustetaan kasvavan lähivuosina yli 2 000 hengellä vuosittain.

Vantaalle rakennetaan lähivuosina 2 500 asuntoa vuodessa. Kivistö on rakennuskohteista mittavin. Havainnekuva Kivistön uudesta keskustasta.

Vantaalle rakennetaan lähivuosina 2 500 asuntoa vuodessa. Kivistö on rakennuskohteista mittavin. Havainnekuva Kivistön uudesta keskustasta.

Kehittyvätkö palvelut väestön kasvun myötä?
Vantaan Talous- ja velkaohjelman raamit on vedetty niin tiukalle, että pelko palvelujen heikkenemisestä ei ole aiheeton. Esimerkiksi terveys- ja sosiaalitoimessa jonka piirissä työskentelee runsas neljännes Vantaan työntekijöistä henkilökuntaa lisätään minimaalisesti.
Henkilökunnan määrä 2014 on Terveys- ja sosiaalitoimessa 2 606 henkeä ja vuonna 2015 2 639 henkeä. Koko sosiaali – ja terveyssektori saa siis 33 uutta työntekijää vuonna 2015.

Huononeva työllisyystilanne luo lisäpaineita sosiaalipuolelle. Väestön ikääntyminen vaikuttaa palveluiden kysyntään erityisesti terveyspuolella mutta myös sosiaalipuolella.

Miten käy Sari sairaanhoitajien palveluiden. Vantaan budjetti 2015 suosii investointeja palveluiden kustannuksella.

Miten käy Sari sairaanhoitajien palveluiden. Vantaan budjetti 2015 suosii investointeja palveluiden kustannuksella.

Vastaa