Tanssinopettajien menestyksellinen työtaistelu

Luottamusmies Stina Bergholm lakkovahtina 2.5. Tikkurilassa.

Asukkaidenvantaa.fi kysyi Vantaan Tanssiopettajien luottamusmieheltä Stina Bergholmilta sopimukseen johtaneesta työehtokamppailusta.

av.fi  Mistä syistä jouduitte työtaisteluun?

S.B.  Jouduimme työtaisteluun, koska työnantajapuolen esittämä ehdotus uudeksi työehtosopimukseksi oli palkkamielessä huonompi kuin raami-, ja sisälsi lisäksi heikennyksiä työehtoihin.

av.fi  Miten työtaistelu sujui?

S.B.  Työtaistelu sujui hyvin, tanssinopettajat tsemppasivat hienosti yhteishengessä. Lakkopäiviä tuli loppujen lopuksi vain yksi, koska sopimukseen päästiin.

av.fi  Minkälaisen sopimuksen saitte aikaan?

S.B.  Uusi sopimus on hyvä ja takaa työrauhan neljäksi vuodeksi. Iso uusi asia on, että päätoimisista opettajista tulee kuukausipalkkaisia. Tähän saakka suurin osa tanssinopettajista on ollut määräaikaisilla sopimuksilla.

———————-

Tanssioppilaitosten tanssinopettajat saivat 9.5. aikaiseksi työehtosopimuksen valtakunnansovittelijan johdolla. Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMe ry uhkasi aiemmin jatkaa työtaistelua 2.5. lakkopäivän lisäksi alan tes-neuvottelujen vauhdittamiseksi.

Yksityisissä taidetanssin opetusta antavissa tanssikouluissa sovelletaan Tanssinopettajien työehtosopimusta. Palvelualojen työnantaja PALTA työnantajanpuoli esitti sopimusehdotuksessaan yhtäältä erityisesti taidetanssituntiopettajien työmäärän lisäämistä ja toisaalta työstä maksettavien korvausten heikentämistä.

Nyt hyväksytyn sopimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana yleiskorotukset noudattelevat raamisopimuksen linjaa. Tämän jälkeen kahtena seuraavana vuonna korotukset ylittävät valtakunnallisen yleisen linjan: 0,8 prosenttia vuonna 2014 ja 0,9 prosenttia vuonna 2015.

Merkittävää sopimuksessa on, että kaikki päätoimiset tanssinopettajan tehtävät muuttuvat kuukausipalkkaisiksi työsuhteiksi. Tähän asti valtaosa tanssinopettajista on ollut määräaikaisissa, tuntipalkkaisissa työsuhteissa.

Lähes nelivuotinen sopimus koskee noin sataa tanssikoulua ja yli 500 tanssinopettajaa

Vastaa