Tikkurila – metropolin alakaupunki

METROPOLI –TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

 

Valtiovarainministeriön asettama metropolihallintoa valmisteleva työryhmä jätti raporttinsa ja taas on uusi malli Helsingin seudun kuntarakenteen muuttamiseksi uuteen muotoon.

 

Uudessa kaavailussa metropolin ydinalueeseen kuuluisi 10 kuntaa Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vantaa.

Laajempi, niin sanotun työssäkäyntialueen kattava metropoli käsittäisi vielä kuusi kuntaa: Vihti, Lohja, Riihimäki, Porvoo, Hyvinkää ja Mäntsälä. Tässä vaihtoehdossa saman metropolihallinnon piiriin kuuluisi yhteensä 16 kuntaa.

Suppeammassa metropolialueen mallissa asukasmäärä on (väestötietojärjestelmässä 31.1.2014 olleen tilanteen mukaan) yhteensä 1 303 585 ja laajassa mallissa yhteensä 1 526 044.

 

Eurooppalaisen rajauksen mukaan metropolin ydinalueella asukasluvun tulisi olla vähintään noin 500 000, ja koko metropolialueella yhteensä n. 1–1,5 miljoonaa. Suomessa metropolialueella tarkoitetaan yleensä Helsingin seudun 14 kunnan muodostamaa maantieteellistä kokonaisuutta. Koko Uudenmaan maakunnan 26 kunnassa asuu noin 1,55 miljoonaa ihmistä, näistä liki 1,4 miljoonaa Helsingin seudun 14 kunnassa. Ennustetussa tulevaisuudessa alueen väestön määrä kasvaa voimakkaasti sekä Suomen sisäisen muuton, että ulkomailta tänne suuntautuvan muuton vuoksi.

 

Valtiovarainministeriön kuntarakenneselvityksessä kaavaillaan pääkaupunkiseudulle eräänlaista kaupunginosaorganisointia.

Monikeskuksinen metropolikaupunki toimisi ainakin maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) osalta yhtenä kokonaisuutena. Lähipalvelut ja niitä koskeva kunnallinen päätöksenteko hajautetaan alakaupunkeihin, lähemmäs asukkaiden päivittäistä elinpiiriä.

Väestön, työpaikkojen ja kaupallisten palveluiden perusteella metropolin alakeskuksia ovat: Espoon keskus–Kauniainen, Herttoniemi, Itäkeskus, Leppävaara, Malmi, Matinkylä, Myyrmäki, Pasila, Tapiola, Tikkurila ja Vuosaari.

 

Metropolihallinto

Metropolihallinnon ylin päättävä toimielin olisi metropolivaltuusto, joka valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä pidettävillä vaaleilla.

Raportin mukaan metropolivaltuuston kokoonpanossa tärkeä kysymys on se, halutaanko

1) varmistaa se, että jokainen metropolialueen kunta saa valtuustoon asukasmääräänsä vastaavan määrän valtuutettuja tai vähintään yhden valtuutetun vai

2) pitää metropolialue yhtenä vaalipiirinä eli jättää kuntien edustus pelkästään äänestäjien päätettäväksi, mistä voi olla seurauksena, että kaikkein pienimmistä metropolialueen kunnista ei välttämättä tulisi lainkaan edustusta metropolivaltuustoon. Tämä on ongelma kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta.

Vaalijärjestelmä voisi olla sama kuin kunnallisvaaleissa, kuntana vain olisi metropolialue.

 

Vastaa