Vantaan asuntotuotanto jäi tavoitteesta vuonna 2013

Vantaalle valmistui vuonna 2013 1 675 asuntoa. Vantaan uusien asuntojen tavoite
2 000 asuntoa vuodessa.

Vantaa on jäänyt tavoitteesta lähes joka vuosi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tavoitteeseen on päästy vain kahdesti, vuosina 2003 ja 2011. Lähelle on päästy v. 2004 1990:llä asunnolla, heikoin oli vuosi 2009, silloin valmistui vain 956 uutta asuntoa.

Kuluvana vuonna tavoitteeseen

Kuluvana vuonna 2014 tavoitteeseen päästäneen aloitettujen hankkeiden sekä haettujen rakennuslupien perusteella. Vuonna 2013 aloitettiin 2 466:n uuden asunnon rakentaminen.
Arvio vuonna 2014 almistuvista asunnoista on 2 350 kpl.
Rakentamisen pääpaino on Kivistössä, Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Kuva Tikkurilan keskustasta, joka on Kivistön ja Myyrmäen ohella vikkainta rakennusaluetta.

Allaolevasta taulokosta selviää kunakin vuonna valmistuneet asunnot tyypeittäin, vuokra-asunnoista kokonaismäärä sekä kaupungin vuokra-asunnot.

Vantaalle vuosittain valmistuneet asunnot hallintamuodon mukaan 2003-2013
Asunnon talotyyppi  2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  2013

Asunnot yhteensä  2 048   1 990   1 755   1 607   1 400   1 404     956   1 326  2 132 1 360   1 675
Omakotitalot            379      393      377      359      380      366      219     222      273   259      194
Muut erilliset
pientalot                   124     248      192      209       233      118       82        89       165     94      124
Rivitaloasunnot      280      343     272      264        189       87        56        94      148    159      181
Kerrostaloasunno 1 265    1 006     914       775        598     833     599      921    1 546   848   1 177
Pientaloasuntojen1)

osuus, %                    38,2      49,4   47,9      51,8       57,3    40,7    37,3     30,5     27,5   37,6     29,8
1) Pientaloasuntoja ovat omakotitalot, kytketyt pientaloasunnot ja rivitaloasunnot.
Asunnon hallintamuoto         2003    2004    2005    2006    2007   2008   2009   2010   2011   2012  2013
Asunnot yhteen                  2 048   1 990    1 755   1 604  1 400   1 404     956   1 326  2 132  1 360  1 675
Vuokra-asunnot,                     521       613      652      265       46       170      211     567     784      531    509
joista kaupungin                     247          0       377     207        32          0           0    182      149       86       91
vapaarahoitteiset                    274       288        179        ..          ..        83          ..         ..          ..      168     235
Asumisoikeusasunnot           264         98            0        0           0           9          0     231      167        93      89
Omistusasunnot                   1 263     1 279    1 103  1 339   1 354    1 225      745     528   1 181      736  1 077

Vuokra-asuntojen tuotanto liian vähäistä

Vuokra-asuntojen tuotanto on jäänyt vähäiseksi. Vuokra-asunnoista on jatkuva pula. Vuokra-asuntojen niukkuus vaikuttaa vuokria nostavasti. Vuokra-asuntojen rakentamiseen on olemassa keinoja. Näyttää siltä, että markkinat eivät halua hoitaa asiaa. Kunnalla on kaavoitusmonopolinsa ansiosta keinot vauhdittaa vuokra-asuntotuotantoa.

Kehäradan valmistuminen vilkastuttaa rakentamista erityisesti Kivistössä.

Vastaa