Kaupungin talous luultua paremmassa kunnossa

Vantaan viime vuoden (2013) tilinpäätöksen ennakkotietojen perusteella kaupungin talous on vähintäänkin kohtuullisessa kunnossa.

Tilipäätöksen ehkä tärkein luku, niin sanottu avainluku on kaupungin käyttötalouden – siis kaikkien kaupungin kustantamien toimintojen – tulojen ja menojen erotus, vuosikate. Vuosikatteen voi myös ajatella niin, että jos kaupunki olisi yritys, esim. Oy Vantaa Ab, olisi tämä yritys tuottanut viime vuonna voittoa noin 108 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna (2012) tuo ”voitto” oli 65 miljoonaa.

Tästä voitosta maksetaan tietenkin niin sanotut investoinnit, eli toimitiloihin liittyvät rakentaminen ja peruskorjaaminen, yhteensä 42 miljoonaa euroa. Ilman suuria rakennuskohteita (Kehärata ja Kehä III) kaupungille olisi jäänyt melkoisen hyvin ”ylimääräistä”.

Yhtenä mittarina Vantaalla on viime vuosina pidetty vuosikatteen riittävyyttä kokonaisinvestointien kattamiseen. Nyt julkistettujen ennakkotietojen mukaan viime vuosi oli kaupungin kannalta hyvin tuottoisa: vuosikate riitti kattamaan kaikista investoinneista noin kaksi kolmasosaa, eli reilusti yli 60 %.

Vuonna 2012 tuo oman rahoituksen osuus rakentamiskustannuksista oli noin 40 %.

Vantaan kaupungin talous ei siis ole millään tavalla hälyttävän heikko, vaikka niin on annettu ymmärtää aina kun perustellaan erilaisia palveluiden supistuksia tai leikkauksia.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa ylijäämää reilusti yli 30 miljoonaa euroa.  Tätä summaa voi vertailla vaikkapa viime syksyn valtuuston päätökseen, jolla kaksi koulua päätettiin säästösyistä lakkauttaa. Säästö näistä koululeikkauksista oli ehkä korkeintaan muutama miljoona – sekin vain ns. laskennallinen säästö. Todellisia säästöjä ei luultavasti ollut näillä koulujen lakkautuksilla edes haettu, vaan kaupungin päättäjien tarkoituksena lienee olikin noiden koulujen tonttien saaminen myytäväksi muihin tarkoituksiin.

 

 

 

Vastaa