Vantaalla tunkua lasten iltapäiväkerhoihin

Hakijoita enemmän kuin paikkoja.
Hakijoiden määrä yllätti viranomaiset. Iltapäiväkerhoihin haki 200 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla 1 900 lapselle. Uusia kerhopaikkoja on tähän mennessä onnistuttu lisäämään noin 100:lla. Yli sata lasta on vielä ilman iltapäiväkerhopaikkaa.

Iltapäiväkerhoihin pyrkii Vantaalla syksyllä 2013 ennätysmäärä lapsia. Kaikille ei vielä tällä hetkellä ole tarjota iltapäiväkerhopaikkaa.

Iltapäiväkerhotoiminnassa toimii järjestäjinä eri yhdistyksiä, seurakunnat ja yritykset.
Kaupungilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kerhotoimintaa, toimintaa kuitenkin suunnitellaan ja ohjeistetaan kaupungin toimesta.
Kustannuksista vastaavat lasten vanhemmat ja toiminta saa myös valtionapua.
Vanhemmilla ei ole subjektiivista oikeutta lastensa kerhopaikkaan. Kaupunki pyrkii tarjoamaan paikan kaille hakijoille. Hakijoiden suuri määrä uhkaa jättää osan hakijoista iltapäiväkerhojen ulkopuolelle. Etusijalle on asetettu lapset joiden vanhemmat opiskelevat tai työskentelevät täysipäiväisesti.
Ensi syksynä ekaluokkalaisista iltapäiväkerhossa aloittaa 62 %, tokaluokkalaisista tulee iltapäiväkerhoihin enää 15 %.

Iltapäivkerhotoimintaa on Vantaalla järjestetty vuodesta 2004 alkaen.

Vantaalla iltapäiväkerhotoiminnan järjestämiseen osallistuvat monet järjestöt, seurakunnat ja yritykset. Kuvamme kerholaiset harrastavat salibandyä arvatenkin jonkin urheiluseuran kerhossa.

Vastaa