Ilolan kouluun laajennus

Kasvava kylä tarvitsee lisää koulutiloja
Opetuslautakunta hyväsyi kokouksessaan 25.2.2013 Ilolan koulun laajennusohjelman.
Lisärakennukseen on suunniteltu tilat 200:lle alakoululaiselle ja 40:lle esiopetusikäiselle lapselle. Tällä hetkellä ilolalaisista koululaisista noin 120 käy koulunsa Simonkylän koulussa. Alueen kouluikäiset ovat jatkuvassa kasvussa.

Hanke toteutetaan vuokrahankkeena jonka vuokrakustannukseksi on arvioitu 312 840 eur vuodessa. Laajennuksen kustannusarvio on 3 500 000 eur.

Ilolan koulu, johon opetuslautakunnan päätöksen mukaan rakennetaan laajennus vuoden 2014 aikana.

Vastaa