Tag Archive for yksityistäminen

Kaavoja lautakunnassa, lisää hoivakoteja ja asuntoja

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi useita pienehköjä kaavoja asuinrakentamiseen. Omakotitontteja, kerrostaloja ja hoivakotirakennuksia. Päätökset hajaantuvat eri puolille Vantaata, Viertolaan, Mikkolaan, ja Kivistöön. Yksi tontti hoivakodille myytiinkin rakennusliike YIT:lle Kuninkaanmäestä. Suunnitteilla on rakentaa jälleen yksi yksityinen hoivakoti. Yksityisten hoivakotien perustaminen on Vantaalla vauhdissa. Lyhyen ajan sisällä on aloitettu tai aloitetaan usean yksityisen hoivakodin rakentaminen. Seuraavanlainen konsepti herättää kysymyksen: Mistä…

SKP valittaa Vantaan terveyskeskuspäivystyksen yksityistämisestä

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö jätti Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen 21.1. Peijaksen terveyskeskuspäivystyksen yksityistämisestä. Valituksessa vaaditaan Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.12.2007 tekemän päätöksen peruttamista ja toimeenpanon keskeyttämistä. Valituksen perusteluissa kiistetään lautakunnan toimivalta näin laajassa kuntalaisia ja kunnallista demokraattista päätäntävaltaa koskevassa asiassa. Samoin kiistetään päätösvallan delegointi yksittäiselle viranhaltijalle tässä asiassa. Jos koko terveydenhuollon päivystystoiminnasta päättäminen delegoidaan yhdelle viranhaltijalle, joka…