Tablettisitoumus hämmentää lasten vanhempia

Lasten vanhemmat hämmästelevät käyttäjäsitoumusta.

Käyttäjäsitoumusten ohjeistus on ollut ilmeisen puutteellinen joka on aiheuttanut epätietoisuutta vanhempien keskuudessa.

Vantaan koululaiset ovat tuoneet kouluistansa vanhemmille allekirjoitettavaksi uusien tablet tietokoneiden käyttäjäsitoumuksia. Sitoumukset vaaditaan tablettien tahallisen rikkomisen tai hävittämisen korvaamiseksi.
Jos tablettia käyttää ainoastaan koulussa sitoumusta ei tarvita.

Kaikissa sitoumislomakkeissa ei ollut täytetty sitoumussummaa. Kouluviraston mukaan tabletin arvo sitoumukseen on ensimmäisenä vuonna 300 eur, toisena 200 eur ja kolmantena 100 eur.

Tabletit ovat mallia Samsung Galaxy Tab 4 10,1. Kyseisen tabletin hinta kivijalkakaupassa on noin 300 eur.

Vantaan kouluissa käyttöön otettava tabletti on mallia Samsung Galaxy Tab 4 10,1.

Vantaan kouluissa käyttöön otettava tabletti on mallia Samsung Galaxy Tab 4 10,1.

Käyttäjäsitoumuksen teksti:

Mobiililaitteen käyttösopimus

Laitteen nimi
Sarjanumero
Lisävarusteet
Laina-aika
1. Käyttösopimus antaa lainaajalle oikeuden käyttää oppilaitoksen omistamaa laitetta ja siihen mahdollisesti liitettäviä lisävarusteita. Lisävarusteet mainitaan sopimuksessa erikseen. Tämä sopimus on voimassa yllä määritellyn laina-ajan, jollei toisin ilmoiteta.
2. Laite on tarkoitettu oppimisvälineeksi. Käytön tulee olla lain, hyvien tapojen, oppilaitoksen sääntöjen ja tämän sopimuksen mukaista.
3. Laitetta ei saa käyttää musiikin tai muun Teoston sopimusten alaisen materiaalin tallennukseen, eikä minkään laittoman tai lisenssittömän sovelluksen tai muun sellaisen käyttöön. Laitteen käyttöjärjestelmän lukituksen avaaminen on kielletty.
4. Laitteeseen ladataan oppilaitoksen määrittämiä ohjelmia/sovelluksia oppilaitoksen hallinnoimalla tilillä. Lainaaja voi tehdä opettajalle ehdotuksia laitteen oppimiskäyttöä edistävistä sovelluksista.
5. Laitteessa käytetään pilvipalveluna toteutettua laitehallintaa. Palvelu helpottaa ylläpitoa sekä tehostaa turvallisuutta. Palvelun avulla laitteelle voidaan viedä asetuksia ja ohjelmistoja, sekä poistaa laitteen tiedot. Laitteessa olevan laitehallinnan avulla laite voidaan myös paikantaa.
6. Materiaalia (kuva, video, ääni, teksti) tuotettaessa ja julkaistaessa lainaaja noudattaa rikos-, tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä ja yksityisyydensuojaa sekä siihen liittyviä sääntöjä ja hyviä tapoja.
7. Laitetta ei saa lainata toisen käyttöön edes tilapäisesti, ilman oppilaitoksen edustajan lupaa.
8. Lainaaja käyttää laitetta koulussa koulun tablet-verkossa, mutta voi koulun ulkopuolella käyttää laitetta myös muissa verkoissa.
9. Sopimuksen tehnyt lainaaja on vastuussa laitteesta ja mahdollisista lisävarusteista. Niitä on pidettävä hyvin ja varjeltava särkymiseltä. Laite on säilytettävä suojakuoressa. Jos laite rikkoutuu tai katoaa tahallisen toiminnan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi, sovelletaan vahingonkorvauslainsäädäntöä. Täysi korvaus laitteen arvosta on noin _____________e .
10. Jos lainaaja ei noudata käyttösopimuksessa mainittuja toimintatapoja, laite voidaan ottaa häneltä pois.

Mobiililaitteen käyttösopimus sivu 2

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi
(koulun/oppilaitoksen nimi) ja yksi lainaajalle.
Allekirjoittamalla vakuutan, että olen ymmärtänyt, hyväksynyt ja sitoutunut noudattamaan sopimusta.
Paikka ja päivämäärä
Lainaajan nimi
Lainaajan sähköpostiosoite Puhelinnumero
Lainaajan allekirjoitus Nimenselvennys
Huoltajan allekirjoitus Nimenselvennys
(mikäli lainaaja on alle 18 vuotta)
Huoltajan sähköpostiosoite Puhelinnumero
(mikäli lainaaja on alle 18 vuotta)
Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus Nimenselvennys

Vastaa