Vuokra-asuntojen suhteellinen osuus vähentynyt Vantaalla

Tilastokatsauksen: Vantaan asuntokanta 31.12.2012 mukaan vuokra-asuntojen suhteellinen osuus asuntokannasta on vähentynyt vuosina 2002-2012.

Vantaan asuntokanta käsitti vuoden 2012 lopussa yhteensä 98 690 asuntoa. Näistä vuokra-asuntoja oli 34 %. Kymmenen vuotta aiemmin vuokra-asuntojen osuus oli 36 %. Kehityssuunnassa näkyy rakennusliikkeiden haluttomuus vuokra-asuntojen rakentamiseen, pienemmän voiton pelossa. Niinpä vuokra-asuntojen rakentamista on tuettu erilaisin tuin ja porkkanoin viime vuosina jotta niitä on saatu rakenteille edes totetunut määrä. Markkinoiden kaikkivoipaisuus ei ole kyennyt hoitamaan vuokra-asuntotuotantoa. Kuitenkin esimerkiksi kommunistien vaatimukset kunnallisen rakennustuotannon aloittamiseksi on kaikunut kuuroille korville.

Vantaalaisista asunnoista 62 % sijaitsee kerrostaloissa, 25 % on omakotitaloja ja 13 % rivitaloja.
Yleisin auntotyyppi on kaksio, kasioita on 33 % kaikista asunnoista eli yli 30 000 kpl.

Tilastokatsaus osoittaa, että vuokra-asunnoissa asutaan selvästi ahtaammin kuin omistusasunnoissa.

Asuntopulasta huolimatta myös tyhjiä asuntoja on yllättävän paljon. 4,7 %:ssa asunnoista ei ollut viime vuoden lopussa vakituista asukasta.

Tilastokatsaukseen voi tutustua tarkemmin kaupungin kotisivulla osoitteessa: http://www.vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/julkaisut/tilastokatsaukset

Vantaalaisista 62 % asuu kerrostaloasunnoissa.

Vuokra-asuntojen suhteellinen osuus on vähentynyt Vantaalla. Tällekin Tikkurilan keskustan korttelialueelle vuokra-asuntoja rakennetaan huomattavasti omistusasuntoja vähemmän.

Vastaa