Vantaan alkuvuoden lukuja

Asukasluku, asunnot ja työttömyys

Tilastolliset luvut Vantaan kehityksestä kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta kertovat kaupungin tukalasta tilanteesta.

Työttömyys lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 1 335 hengellä ollen maaliskuun lopussa 10 095 henkeä. Lisäys oli siis noin 15 %. Vantaan työttömyysprosentti oli maaliskuun lopussa 9,1 %.

 

Vantaan työttömyys on kasvussa. Maaliskuun lopussa 2013 työttömyysprosentti oli 9,1 %.

 

Asunnoissa ja asukkaissa kehitys oli vaatimatonta. Uusia asuntoja valmistui 330. Lisäystä edelliseen vuoteen ei ollut, vaikka edullisten vuokra-asuntojen lisäämisestä pääkaupunkiseudulla on puhuttu voimakkain sanakääntein.

Parannusta asuntotuotantoon, erityisesti edullisten vuokra-asuntojen, ei näytä nykysysteemillä tulevan. Lääke voisi olla kunnallinen asuntotuotanto.

Asukaslisäys vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli 400 henkeä. Vantaan asukasmäärän lisäys on viime vuosina liikkunut parin tuhannen paikkeilla.

Vantaalla on laadittu väestöennuste vuoteen 2040 asti. Vuoden 2013 lopussa ennustetaan olevan 205 000 asukasta. Vuoteen 2040 mennessä asukasluvun ennustetaan kasvavan noin 256 000:een asukkaaseen.

Oheisesta linkistä löydät Vantaan väestöennusteen  Vaestoennuste_2012

Vastaa